Kansen en kennis Financiële kerncijfers One group One team One spirit
One spirit

“Diversiteit betekent dat iedereen weet dat zijn stem telt”

Geen windowdressing bij bpost group, als het over diversiteit en inclusie gaat. Maar een oprechte overtuiging dat iedereen zichzelf kan zijn en erbij hoort. Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt, hoe je de wereld ziet, wat je mogelijkheden zijn.

Waarom is diversiteit een strategisch thema voor bpost group?

Bernard Vanneste (Diversity & Inclusion manager bij bpost group): “Hier werken mensen met diverse achtergronden, culturen, ervaringen en dromen. Om je een idee te geven: op sommige operationele sites werken alleen al meer dan 40 nationaliteiten. Die verscheidenheid, dat is echt eigen aan onze groep . Een cultuur faciliteren waar er respect en vertrouwen is voor elkaar: dat is goed voor ieders welzijn, en uiteindelijk ook voor onze onderneming.”

bpost group was enkele decennia geleden ook al divers. Waarom is er dan vooral de jongste jaren meer aandacht hiervoor?

Bernard Vanneste: “Net als de maatschappij evolueert ook onze onderneming van divers naar superdivers. Uit ervaring, en dat wordt ook bevestigd door diverse studies, komt door de verschillende achtergronden nieuwe expertise binnen. Het verbetert je operationele werking. Bovendien begrijp je veel beter wat die diverse maatschappij van jou verlangt.”

Patty Seltzer (director Learning and Development bij Radial, de Amerikaanse e-commercedochter van bpost): “Vroeger keken organisaties op een bijna statistische manier naar diversiteit. Bijvoorbeeld bij aanwerving was diversiteit meer een kwestie van ‘hokjes aankruisen’ – alleen kijken naar het geslacht, de ethische afkomst, enzovoort van een kandidaat. Maar diversiteit is meer dan statistiek. Het gaat om het begrijpen van de hele persoon. In onze visie betekent diversiteit dat je zorgt dat iedereen zijn plekje heeft, en dat iedereen weet dat zijn stem telt. Dat doe je door een cultuur te scheppen die inclusie mogelijk maakt. Niet iedereen hoeft bij bpost group de beste te zijn, maar iedereen moet wel het beste van zichzelf kunnen geven.”

One spirit
LVA_1410683

“Net als de maatschappij evolueert ook onze organisatie van diversiteit naar superdiversiteit.”

Bernard Vanneste Diversity & Inclusion manager bij bpost group

Wat zijn de grootste uitdagingen bij die shift naar een inclusieve cultuur?

Bernard Vanneste: “Diversiteit en inclusie creëren is de verantwoordelijkheid van de hele onderneming, niet alleen van hr. De steun van managers in de operationele werking is onontbeerlijk. Door de coronacrisis lag en ligt de focus heel sterk op het operationele. Diversiteit en inclusie op de agenda houden blijft een grote uitdaging, maar we merken dat niemand nog van het belang moet worden overtuigd.”

Hoe zijn jullie in de VS omgegaan met de Black Lives Matter-protesten na het overlijden van George Floyd in mei 2020?

Patty Seltzer: “De voorbije zomer werd duidelijk hoe racisme en sociale onrechtvaardigheid nog steeds bestaan in de VS. Het directiecomité van Radial vond het belangrijk om de stemmen van onze zwarte gemeenschap te horen en een dieper inzicht te krijgen in hun persoonlijke ervaringen met racisme en sociale onrechtvaardigheid. Tijdens veilige, respectvolle luistersessies konden werknemers hun verhalen en perspectieven vertellen.”

Diversiteit nastreven: is dat een top-down aangelegenheid?

Patty Seltzer: “Het beweegt in beide richtingen. In enkele van onze distributiecentra staan bijvoorbeeld diversiteitsborden met kalenders en informatie over de feestdagen van verschillende nationaliteiten: zo wordt de cultuur van elke werknemers gevierd. Dat zijn initiatieven die niet van ‘boven’ komen, maar organisch groeien dankzij het intiatief van onze medewerkers. Ik vind het fantastisch hoe we onze lokale interne gemeenschappen respecteren.”

“Het directiecomité van Radial vond het belangrijk om dieper inzicht te krijgen in de persoonlijke ervaringen van onze zwarte gemeenschap met racisme.”

Patty Seltzer Director of Learning and Development bij Radial

“Een plek creëren waar iedereen zijn beste zelf kan zijn

Om een cultuur tot stand te brengen waarin diversiteit en inclusie dagelijkse praktijk zijn, organiseert bpost group programma’s en trainingen. “We willen best practices uitwisselen en van elkaar leren. Elk met onze lokale uitdagingen, maar wel met hetzelfde doel voor ogen: een plek creëren waar iedereen zijn beste zelf kan zijn”, zegt Bernard Vanneste.

In 2020 startte, in samenwerking met het gelijkekansencentrum Unia, een eendaagse training voor managers in Brussel en Antwerpen. “Dat was een volledige dag werken rond superdiversiteit, en hoe je als manager omgaat met racisme en seksisme. Dat rollen we nu uit naar andere locaties.” “Daarnaast hebben we een e-learning ontwikkeld, waarbij eigen medewerkers uitleggen hoe je een divers team leidt, en wat inclusiviteit in de praktijk betekent. Een toolbox met duidelijke regels en processen is belangrijk. Maar het is net zo belangrijk om de inclusieve cultuur te absorberen en uit te ademen. Soms is de juiste weg niet de makkelijkste.”

01_BPOST_FinancialReport20_NL_web_cover-1

Jaarverslag

download download Volledig rapport (5,2 MB)
Hoofdstukken
Boodschap aan de stakeholders
P5-7 (251 KB)
download
Gedeelde waardecreatie
P8-10 (334 KB)
download
Verklaring inzake deugdelijk bestuur
P11-38 (3,3 MB)
download
MVO-verslag
P39-63 (608 KB)
download
Financiële analyse
P64-76 (164 KB)
download
Geconsolideerde jaarrekening
P77-172 (579 KB)
download
Activity-report-cover-nl

Activiteitenverslag

download download Volledig rapport (7 MB)
Hoofdstukken
Teams verbinden
P6-15 (2 MB)
download
Data verbinden
P16-25 (1 MB)
download
Samenleving verbinden
P26-31 (1 MB)
download
Duurzame ambities verbinden
P32-39 (1 MB)
download
Klanten verbinden
P40-49 (4 MB)
download