Kansen en kennis Financiële kerncijfers One group One team One spirit
One team

“We zijn atypisch en daar zijn we trots op”

“Kansen en kennis bieden aan iedereen die dat wil, dat moet de mantra zijn van ons bedrijf”, stelt Mark Michiels, Chief Human Resources Officer bij bpost group.

Met haar strategische visie zet bpost de lijnen uit voor een duurzame toekomt voor de groep en al haar werknemers. Die visie is gebaseerd op zeven ambities, waaronder bijdragen aan de sociale cohesie en een inclusief bedrijf zijn dat levenslang leren biedt. “We investeren veel in opleiding en ontwikkeling. We zeggen weleens dat wij geen C4’s geven, maar cv’s bouwen”, zegt Mark Michiels, Chief Human Resources Officer. “Wij werven niet alleen aan voor een job, we bieden een loopbaan aan, in België maar ook in het buitenland. Bij bpost teken je voor een carrière.”

Wat maakt van bpost group een aantrekkelijke werkgever?

Mark Michiels: “Mensen willen vandaag weten waarom ze voor een bepaald bedrijf zouden werken: ze willen purpose. Wel, bpost heeft een rol in de samenleving. De coronacrisis heeft dat nog eens duidelijk gemaakt. Mensen vinden het motiverend om nuttig te zijn, om het verschil te maken. Daar wordt te weinig over gesproken.”

“Een tweede aantrekkingskracht is wat ik het laboratoriumeffect noem. We zijn een onderneming in volle transformatie, van klassiek postbedrijf naar een internationale omni-commerce logistieke groep die haar activiteiten uitbreidt in heel Europa en ver daarbuiten. Dat is een ontzettend boeiend proces, zeker voor jongeren. Mensen die bij ons solliciteren, zijn verbaasd over de mogelijkheden die wij bieden.”

“Mensen die bij ons solliciteren, zijn verbaasd over de mogelijkheden die wij bieden.”

Mark Michiels Chief Human Resources Officer

Wat onderscheidt bpost group van andere werkgevers?

Michiels: “Hoewel we een transformatie ondergaan, blijven we onze waarden hoog in het vaandel dragen. Zo bieden we bijvoorbeeld nog altijd contracten van onbepaalde duur aan. In de logistieke sector zijn we daarmee heel atypisch en daar zijn we ontzettend trots op. We willen bewijzen dat we op die manier ook concurrentieel kunnen zijn in een sector waar de sociale regels niet altijd worden nageleefd.”

“Maar ik wil ook geen vertekend beeld geven. De war for talent komt terug. Wij zijn ervan overtuigd dat het goed is voor ons bedrijf om de opleiding en ontwikkeling van mensen zelf in handen te nemen.”

Welke inspanningen levert bpost group om mensen op te leiden en te ontwikkelen?

Michiels: “Onder bpost boost vallen verschillende programma’s om mensen beroepskansen te geven. Met Future Me bijvoorbeeld bieden we mensen zonder diploma – zoals 90 procent van de jongeren die bij ons starten – de kans om hun middelbaar onderwijs af te maken. Er wordt ook veel meer gewerkt op laterale mobiliteit en niet op alleen promoties.”

“We willen bewijzen dat we concurrentieel kunnen zijn in een sector waar de sociale regels niet altijd worden nageleefd.”

Mark Michiels Chief Human Resources Officer

Hoe communiceert bpost group dat alles naar de arbeidsmarkt?

Michiels: “We investeren sterk in employer branding. Want er bestaat een groot verschil tussen de aantrekkelijkheid van de jobs bij bpost en de perceptie. We worden nog altijd te veel gezien als een overheidsbedrijf, vrij gesloten en archaïsch, terwijl we een van de weinige internationale groepen zijn met hoofdzetel in Brussel. Te weinig mensen zijn zich daar van bewust.”

Met ‘De gezichten van bpost’ bereiken we bijvoorbeeld heel wat jongeren op sociale media. Met die campagne willen we ook onze diversiteit benadrukken. Diversiteit in de vele mogelijke jobs die we aanbieden, maar ook diversiteit in mensen. Onze troef is onze inclusieve aanpak en dat is ook een waarde die we als bedrijf willen uitdragen. Wij willen een evenbeeld zijn van onze klanten.”

Jullie hebben net een grote welzijnsenquête achter de rug in België. Wat heeft die geleerd?

Michiels: “Jaarlijks checken we bij onze mensen hoe het staat met hun enthousiasme en engagement. De resultaten dit jaar waren verrassend. Tijdens de covidperiode is een soort van solidariteit ontstaan in de samenleving, waardoor postmannen en -vrouwen gezien werden als helden, mensen die ondanks alles toch hun diensten bleven leveren. Dat heeft een gevoel van trots gecreëerd, wat we ook zien in de resultaten. Toch mogen we niet ontkennen dat onze mensen zwaar onder druk hebben gestaan.”

“Onze troef is onze inclusieve aanpak en dat is ook een waarde die we als bedrijf willen uitdragen. Wij willen een evenbeeld zijn van onze klanten.”

Mark Michiels Chief Human Resources Officer

Wat gaan jullie doen om het welzijn van de medewerkers een boost te geven?

Michiels: “Uit de rondvraag zijn vier prioriteiten gekomen. De eerste is gelijke kansen. Die waarde zit ook in onze groepsstrategie. De tweede prioriteit is de doorstroming van ideeën. Dat vinden we van goudwaarde voor het bedrijf. De derde is stimulering van alles wat te maken heeft met opleiding. Kansen en kennis bieden aan iedereen die dat wil, dat moet de mantra zijn van ons bedrijf. De vierde en laatste prioriteit zijn carrièremogelijkheden. We willen veel meer ook nadruk leggen op de mogelijkheden van interne mobiliteit.”

One team

Het duwtje in de rug met bpost boost

Mensen helpen om hun carrière bij bpost te (her)lanceren. En mensen die al op hun carrièrepad zijn, een duwtje in de rug geven. Dat is de ambitie van bpost boost. Het project concretiseert één van de pijlers van de strategische visie: als inclusief bedrijf levenslang leren aanbieden.

“Een kleinschalig proefproject, waarbij een kleine groep van kandidaten snel en efficiënt werden opgeleid tot waardevolle post- en pakjesmedewerkers, legde het fundament voor de geïntegreerde leerorganisatie bpost boost”, vertelt Martine Daenen, director bpost Academy. “Samen met enkele Belgische publieke organisaties zorgt bpost boost voor de  rekrutering, selectie, opleiding en begeleiding van cursisten in de diverse opleidingstrajecten van het bedrijf.”

Intussen stapten al meer dan 250 werkzoekenden in Vlaanderen in het nieuwe traject om als post- en pakjesmedewerker te starten. “Sinds maart wordt dit uitgebreid naar Wallonië en nadien willen we dit programma ook in Brussel en de Duitstalige regio opzetten.”

“Daarnaast willen we met bpost boost up- en reskillingactiviteiten aanbieden aan medewerkers binnen bpost. We zullen bestaande programma’s zoals Future Me – waarbij medewerkers begeleid worden om toch hun diploma secundair onderwijs te behalen – integreren maar ook nieuwe opleidingstrajecten ontwikkelen. We verwachten bijvoorbeeld andere toekomstige vaardigheden voor postbodes en sorteerders. Daar willen we bijzondere aandacht aan schenken. Tegelijk willen we de expertise die we met bpost boost opdoen, delen met andere bedrijven: zij zouden ook hun voordeel kunnen halen uit de instroom van gevormde werknemers. Zulke samenwerkingen zijn we nu aan het onderzoeken.”

One team

bpost is veel meer dan één gezicht

Met de campagne ‘De gezichten van bpost’ zet bpost zijn medewerkers in de kijker. ‘We willen de fierheid van onze medewerkers uitdragen”, zegt Emily Van Delm, Group Talent Acquisition Strategy Manager. “Daarnaast leggen we zo ook de nadruk op de diversiteit van ons team. De gezichten werden niet lukraak gekozen: na een interne oproep om collega’s voor te dragen, kregen we een 200-tal reacties en maakten we een gebalanceerde selectie van de functies bij bpost.”

‘De gezichten van bpost’ werd een onderdeel van de employer-brandingcampagne die het bedrijf in november 2020 lanceerde. Emily Van Delm: “De externe campagne leverde op sociale media meer dan 5 miljoen views op. 40 à 50.000 mensen klikten door naar onze website wearebpost.be. Hoewel het niet ons oorspronkelijke doel was (want dat was de interne fierheid promoten) heeft het uiteindelijk ook geleid tot ongeveer 1.400 sollicitaties van mensen die deel willen uitmaken van het bpost-team.”

One team

Samen kwetsbare groepen ondersteunen

DynaGroup, dochterbedrijf van bpost, organiseert in samenwerking met een Nederlandse non-profitorganisatie onder de noemer Social2gether allerlei integratie-initiatieven voor jongeren uit achterstandswijken. “Via bliksemstages nemen ze fysiek of virtueel een kijkje in ons bedrijf”, illustreert Stephan van Mulken, CEO van DynaGroup. “Dankzij onze sollicitatietrainingen leren ze dan weer hoe ze een goede indruk maken op een potentiële baas. En tijdens onze Baas voor Eén Dag-momenten nemen ze tijdelijk de touwtjes van een manager in handen.”

Sinds twee jaar werkt DynaGroup ook samen met de organisatie Ferm Werk. “We focussen op mensen die het om eender welke reden wat moeilijker hebben om een plekje te vinden op de arbeidsmarkt”, zegt Stephan van Mulken. “We bieden hen een stageplek aan in ons bedrijf, en hopen dat die leidt tot een definitief arbeidscontract. Op die manier namen we intussen al enkele logistieke medewerkers en technici in dienst.”

DynaGroup vroeg zijn medewerkers ook welke goede doelen zij belangrijk vinden. Stephan van Mulken: “Dat leverde heel wat mooie reacties op. Wij maakten een selectie uit de aangereikte voorstellen, en steunen nu vijf concrete doelen.”

01_BPOST_FinancialReport20_NL_web_cover-1

Jaarverslag

download download Volledig rapport (5,2 MB)
Hoofdstukken
Boodschap aan de stakeholders
P5-7 (251 KB)
download
Gedeelde waardecreatie
P8-10 (334 KB)
download
Verklaring inzake deugdelijk bestuur
P11-38 (3,3 MB)
download
MVO-verslag
P39-63 (608 KB)
download
Financiële analyse
P64-76 (164 KB)
download
Geconsolideerde jaarrekening
P77-172 (579 KB)
download
Activity-report-cover-nl

Activiteitenverslag

download download Volledig rapport (7 MB)
Hoofdstukken
Teams verbinden
P6-15 (2 MB)
download
Data verbinden
P16-25 (1 MB)
download
Samenleving verbinden
P26-31 (1 MB)
download
Duurzame ambities verbinden
P32-39 (1 MB)
download
Klanten verbinden
P40-49 (4 MB)
download