Kansen en kennis Financiële kerncijfers One group One team One spirit
One group

“We transformeren om onze groei te garanderen”

De vernieuwde strategische visie van bpost group omvat ook een stevige financiële doelstelling: het winstverlies van de dalende postactiviteiten meer dan compenseren met een nieuw groeiverhaal.

De terugval van de traditionele brievenpost zette de winstcijfers van bpost de voorbije jaren onder druk. Veranderende klantenbehoeften leiden tot een versnelling van de postvolumedaling, terwijl e-commerce steeds meer terrein wint. “De coronacrisis heeft duidelijk getoond hoe een versnelling van de bedrijfstransformatie eruit kan zien, met spectaculaire groeicijfers voor de Parcels & Logistics-activiteiten”, zegt CFO Leen Geirnaerdt.

Wat zijn de financiële ambities van bpost?

Geirnaerdt: “Het is onze ambitie om het ebitverlies door de daling van de postactiviteiten meer dan te compenseren in het traject 2021-2026. We werken aan een groeiverhaal, al kunnen we natuurlijk niet exact voorspellen wanneer onze activiteiten in e-commercelogistiek winstgevender zullen worden dan de traditionele postactiviteiten. Daarvoor zijn we onder meer ook afhankelijk van externe factoren, waaronder het tempo van digitalisering bij bedrijven en de groei van e-commerce.”

Wat betekent de nieuwe koers voor de kapitaalbehoeften?

Geirnaerdt: “Om de groei van de Parcels & Logistics-activiteiten te versnellen zijn bijkomende investeringen nodig, onder meer in sorteercapaciteit, nieuwe warehouses en de uitrusting daarvan. Daarnaast zijn er extra financiële middelen nodig om de omslag te maken van negatief naar positief werkkapitaal. Brievenpost versturen wordt traditioneel op voorhand gefinancierd, denk aan  de aankoop van postzegels. Ook de krantenbezorging is geprefinancierd. Dat is niet het geval voor pakjesbezorging en logistieke e-commerce dienstverlening, waar de betaling pas achteraf volgt.”

Welke investeringen zijn de komende jaren prioritair?

Geirnaerdt: “Het is onze strategische prioriteit om de activiteiten van e-commercelogistiek verder uit te bouwen in Europa. Ook gerichte overnames kunnen de groei versnellen. Om de groei te faciliteren moeten we daarnaast ook investeren in extra sorteercapaciteit voor last mile pakjesbezorging in België. En voor de duidelijkheid: ook bij de traditionele postactiviteiten zullen investeringen nodig zijn om het netwerk te optimaliseren naarmate de brievenpost slinkt.”

Wat is de omvang van al deze investeringen?

Geirnaerdt: “Daar pinnen we ons liever niet op vast. Het vertrekpunt is vooral dat we onze investment grade-kredietrating willen behouden. Elke investering of fantastische overnameopportuniteit zal daaraan worden getoetst en moet passen in dat raamwerk. Het zou heel stoer zijn om luid te verkondigen hoe groot onze oorlogskas is. Maar bij elke investeringsbeslissing zullen de vrije kasstroom en de schuldpositie bepalen hoeveel extra schulden we kunnen aangaan. Voor een bedrijf in volle transitie is dat een belangrijk veiligheidsnet. Bovendien garandeert een sterke kredietrating dat we makkelijker toegang krijgen tot de financiële markt en we makkelijker leningen kunnen aangaan met langere looptijden en tegen lagere rentetarieven.”

One group
DL_1196174

“Het voorbije jaar heeft bpost group aangetoond dat we het winstverlies van onze traditionele activiteiten kunnen compenseren. Het momentum is nu om die evolutie nog te versnellen.”

Leen Geirnaerdt CFO bpost group

Op welke manier wordt het dividendbeleid herzien?

Geirnaerdt: “Het dividendbeleid van de voorbije jaren was niet meer houdbaar, gezien de investeringen die we nodig hebben om onze business te transformeren. Tegelijkertijd willen we natuurlijk wel nog altijd een aantrekkelijke jaarlijkse return geven aan onze aandeelhouders. Daarom hebben we nu gekozen voor een flexibele pay-outratio van tussen 30 en 50 procent van de nettowinst, waarbij we voortaan de internationale boekhoudkundige IFRS-standaard hanteren. Met zo’n flexibele pay-outratio kunnen we het dividend in overeenstemming brengen met de cashbehoefte van de onderneming. Dat geeft ons de nodige ruimte om te manoeuvreren tijdens de transformatie van onze business. Daarnaast is ook de uitkering van een interimdividend geschrapt en zal het jaardividend in één keer worden uitbetaald, wat een belangrijke vereenvoudiging is.”

Is dat nieuwe dividendbeleid niet minder gunstig voor de aandeelhouders, die vaak investeerden in bpost omdat het net een gulle dividendbetaler was?

Geirnaerdt: “Voor het rendement van de aandeelhouder is het dividend slechts één aspect. Ook de koersevolutie is belangrijk. De voorbije jaren daalde de winst. Door te investeren en door te transformeren van een traditioneel postbedrijf naar een omni-commercegroup willen we weer meer winst maken. Als die omvorming slaagt, dan worden we een groeibedrijf dat op de beurs veel gunstiger wordt gewaardeerd dan een klassiek postbedrijf. Ook dat creëert meerwaarde voor de aandeelhouders. Het voorbije jaar heeft aangetoond dat we het winstverlies van onze traditionele activiteiten kunnen compenseren. Het momentum is nu om die evolutie nog te versnellen.”

01_BPOST_FinancialReport20_NL_web_cover-1

Jaarverslag

download download Volledig rapport (5,2 MB)
Hoofdstukken
Boodschap aan de stakeholders
P5-7 (251 KB)
download
Gedeelde waardecreatie
P8-10 (334 KB)
download
Verklaring inzake deugdelijk bestuur
P11-38 (3,3 MB)
download
MVO-verslag
P39-63 (608 KB)
download
Financiële analyse
P64-76 (164 KB)
download
Geconsolideerde jaarrekening
P77-172 (579 KB)
download
Activity-report-cover-nl

Activiteitenverslag

download download Volledig rapport (7 MB)
Hoofdstukken
Teams verbinden
P6-15 (2 MB)
download
Data verbinden
P16-25 (1 MB)
download
Samenleving verbinden
P26-31 (1 MB)
download
Duurzame ambities verbinden
P32-39 (1 MB)
download
Klanten verbinden
P40-49 (4 MB)
download